Fuktskader på innvendig side av sydvendt yttervegg

Peis

Fuktskade på grunn av kuldebro i utovervendt hjørne

Inngangsparti

Follo Brannvesen feiing og boligtilsyn inspiserer pipe og peis med inspeksjonskamera

Fremgang i anbudskonkurranse

Garasje

Fyringsforbud etter tilsyn fra Follo Brannvesen feiing og boligtilsyn

Problemene med overtrykk i varmtvannsforsyning etter rørleggerbesøk

Feilsøking vannbåren gulvvarme