Trykktest av kretser for vannbåren varmeanlegg viste at 3 av anleggets 8 kretser hadde trykkfall. Det var store mengder slam i alle kretser, og disse må spyles rene før de kan settes i drift. Det antas at trykkfall kan ha vært forårsaket av slam, men dette er ikke bekreftet. Koblinger mot fordelerstokk for 7 av anleggets 8 kretser var tilstoppet, noe som betyr at anlegget i prinsippet ikke har har vært funksjonelt. Nå starter arbeidet med koble alle kretsene opp mot fordelerstokk.

23/11/2017