Feilsøking og driftsetting av vannbåren varmeanlegg er i gang.

Original varmtvannstank demonteres og fjernes

Elektriker monterer ny kontakt for nytt sirkulasjon og fordelersystem.

Anleggets opprinnelig radiatorbøyer er erstattet med nye koblinger. Det er sirkulasjon i kretsen til soverom 1 etasje(!).

Alle kretser trykk-testes med trykk på 2 bar. Dette overvåkes over helgen for å identifisere eventuelle problemer med anleggets 8 kretser.

17/11/2017