For å identifisere feil med pipe og peis inspiserte Follo brannvesen pipeløp og peis med inspeksjonskamera. Pipeløp er intakte, men røykerør fra peisinnsats 1 etg og pipeløp er ikke koblet sammen.

Se også Fyringsforbud etter tilsyn fra Follo Brannvesen feiing og boligtilsyn

07/11/2017

Comments

Comments closed