Fasade nord, våte vegger etter nedbør

Tilstoppede nedløp og dreneringsrør i nord

Tilstoppede nedløp og dreneringsrør i sør

Lenke til Fuktskade på grunn av kuldebro i utovervendt hjørne

10/10/2017