Fuktskader på innvendig side av sydvendt yttervegg

Peis

Fuktskade på grunn av kuldebro i utovervendt hjørne

Bruksvann og gulvvarmeanlegg med vannbåren varme

Inngangsparti

Vannbåren varmeanlegg satt i drift

Spyling av kretser for vannbåren varmeanlegg

Feilsøking og driftsetting av vannbåren varmeanlegg

Follo Brannvesen feiing og boligtilsyn inspiserer pipe og peis med inspeksjonskamera

NRK TV Solgt! i Kappveien 8